You are currently viewing Varmepumpe – Hvad skal jeg vælge?
Illustration 3d

Varmepumpe – Hvad skal jeg vælge?

I en verden, hvor vi skal tænke mere på økonomien og på den grønne omstilling, kigger vi i højere grad mod de forskellige former for miljøvenlige varmekilder – eksempelvis varmepumper. En varmepumpe kan både være en fuldstændig erstatning af din boligs nuværende varmekilde, eller et supplement til din nuværende varmekilde.

Der kan være mange gode grunde til, hvorfor man vælger en varmepumpe, men ofte er det de økonomiske fordele en varmepumpe kan opnå.

Varmepumpe – pris?

Hvad koster en varmepumpe? Det er et af de overskyggende spørgsmål, når man snakker varmepumper. Og prisen kan variere meget, afhængigt af hvilken type varmepumpe du vælger. De mest anvendte varmepumper er luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper. Derudover anvendes der også varmepumpe ved jordvarmeinstallationer.

Luft til luft varmepumper anvendes mest til opvarmning af mindre rum eller supplement til opvarmning af et større rum – eksempelvis stuen. Luft til luft varmepumper kan også bruges som supplement til opvarmning af hele ens bolig.

Priserne på luft til luft varmepumper ligger et sted mellem 10.000 og 20.000 kr. inkl. Montering. Den kan dog både være højere eller lavere – alt efter, hvad du ønsker af tilbehør, samt størrelsen på varmepumpen.

Vælger man en luft til vand varmepumpe, er det ofte som erstatning for den nuværende varmekilde. Eksempelvis skifter fra man sit olie- eller gasfyr til en luft til vand varmepumpe. Indkøb og installation af en luft til vand varmepumpe er i den dyre ende, sammenlignet med andre opvarmningsformer. Dog kan en luft til vand varmepumpe anvendes til både opvarmning af huset og forbrugsvandet. Priserne ligger i omegnen af 80.000-100.000 kr. inkl. Montering. Igen er prisen baseret på en standard installation uden ekstra udstyr. 

Billige varmepumper

Er du på udkig efter en billig varmepumpe, men vil ikke gå på kompromis med kvaliteten? Så findes der rigtig mange udbyder på nettet, der tilbyder denne service. Der er blandt andet Heatnow.dk, der leverer et udvalg af kvalitets varmepumper til rigtig gode priser.

Find din nye varmepumpe ved Heatnow.dk

Køb og få monteret din nye varmepumpe til gode priser ved Heatnow.dk

Men hvorfor bør man ikke købe de helt billige modeller fra lavprismarkederne? Er de ikke lige så gode?

Svaret er kortsagt nej, og hvorfor så det? De er langt fra så effektive. Eksempelvis, har jeg fundet en varmepumpe til ca. 4500 kr. eksl. Montering. Den har en SCOP-værdi på 4,1.

Tager vi derimod en model til ca. 12.000 kr. har den en SCOP-værdi på 5,2. SCOP-væriden fortæller, hvordan varmepumpen omdanner den elektriske energi til varmeenergi. SCOP er altså en mere præcis tal fremfor COP-værdi, der blev anvendt før.

Men i praktisk betyder det:

 • Den billige bruger 1 kW elektrisk effekt, men leverer 4,1 kW varmeeffekt
 • Den dyrere bruger 1 kW elektrisk effekt, men leverer 5,2 kW varmeeffekt

Den dyre er altså næsten 27% mere effektiv end den billige model. Det har i sidste ende stor betydning for den årlige energiforbrug. Samtidig spiller kvaliteten af produktet også en rolle, eksempelvis forventet levetid og lignede, der må forventes længere på kvalitetsmodellerne.

Varmepumpe test

Varmepumper

Der har været utallige test af varmepumper, og det kan derfor være uoverskuelig at finde hoved og hale i alle de test. Derfor er der blevet fastsat nogle retningslinjer for, hvordan man opgiver en varmepumpes effektivitet. Dette gøres i dag ved hjælp af en SCOP-værdi.

SCOP-værdi er en mere nøjagtig angivelse af en varmepumpes effektivitet end en COP-værdi. En COP-værdi kunne måles ved en bestemt temperatur, og ville derfor ikke give et særlig nøjagtig svar. SCOP-værdien er en sæsonbasseret værdi, hvilket betyder, at testen er foretaget ved forskellige temperaturer, og derved mere realistisk. Derfor er SCOP-værdien den gennemsnitlige værdi af dens effektivitet.

En SCOP-værdi på 4,8 betyder blandt andet, at en varmepumpe i gennemsnit leverer 4,8 kW ved en elektrisk forbrug på 1 kW.

Men hvilke varmepumper er bedst i test?

Det er svært at komme med en 100% præcis svar, da der konstant bliver udviklet nye modeller med en bedre SCOP-værdi. Men skal man gå efter bestemte mærker, er Dalkin, Panasonic, LG og Mitsubishi blandt markedets bedste.

Er det derimod luft til vand varmepumper, er det blandt andet Panasonic, Metro Therm, Vølund og Bosch der topper listerne over de mest effektive luft til vand varmepumper.

Hvilken varmepumpe skal jeg vælge

At vælge en varmepumpe bør være en overvejelse mellem effektivitet, pris, kvalitet og levetid. Derfor, vil jeg hvis varmepumpen skal anvendes kontinuerlig til opvarmning af en bolig, anvende en af de overstående mærker, der klarer sig bedst i de forskellige test.

Hvis varmepumpen skal anvendes til et værksted eller lignende, hvor den ikke anvendes så ofte, kan en af de billigere mærker anvendes, da SCOP-værdien ikke har samme økonomiske betydning, da den ikke vil være i drift lige så mange timer som i en bolig.

Er der tilskud til installation af en varmepumpe?

Ja, du kan få energitilskud til installation af varmepumper, men hvor meget afhænger af, hvor store energibesparelser du opnår. Du fås eksempelvis mere tilskud, hvis du udskifter et oliefyr til en varmepumpe, fremfor blot en installation af en luft til luft varmepumpe som supplering til den nuværende opvarmning.

Hvem kan få energitilskud?

 • Boligejer (Over 80m2)
 • Sommerhusejer (Over 50m2)
 • Ejer- og andelsforeninger
 • Virksomheder
 • Landbrug
 • Den offentlige sektor

Hvordan søger jeg energitilskud?

Der er flere måder, hvorpå du kan søge energitilskud. Du kan enten selv stå for opgaven, eller du kan lade din håndværker stå for søgning af energitilskuddet. Det kræver dog, at håndværkeren samarbejder med en af energiselskaberne. Vil du selv stå for arbejdet, kan du ofte få et større tilskud, men du skal samtidig lægge tid i at finde et energiselskab og få udarbejdet materielet.

Vælger du selv at stå for opgaven, skal du vide, at du kan søge ved alle energiselskaber, der er med i ordningen. Det behøver altså ikke være den lokale energiselskab. Energiselskaberne har hellere ikke de samme satser, og det er derfor forskelligt, hvor meget du modtager. Derfor kan det godt være en ide at kontakte flere selskaber. Det er vigtig at huske, at du kun må søge energitilskud et sted.

Har du fundet det energiselskab, du ønsker at anvende, skal aftalen indgås før du bestiller varer og installation af varmepumpen. Du kan beregne, hvor stor en energibesparelsen en varmepumpeinstallation giver ved at besøge denne side.

Find din nye varmepumpe ved Heatnow.dk

Køb og få monteret din nye varmepumpe til gode priser ved Heatnow.dk

Kan jeg få håndværkerfradrag ved installation af en varmepumpe

Ja, du kan få håndværkerfradrag for arbejdstimerne, der er anvendt i forbindelse med installation af en ny varmepumpe. Derfor skal du sikre dig, at fakturaen du modtager fra håndværkeren er delt op i materialer og arbejdstimer.

Forskellen fra energitilskuddet og håndværkerfradraget er, at du først skal indberette håndværkerfradraget efter opgaven er udført, hvor energitilskuddet skulle søges inden. Når du modtager din faktura, skal du indtaste arbejdslønnen i rubrik 460 på din selvangivelse på skats hjemmeside.

Der er ingen maksimumgrænse for, hvor mange opgaver du kan få håndværkerfradrag for, men du kan maksimum få for 12.200 kr. pr. person i 2019.

Du kan læse mere om håndværkerfradraget lige her.

Nedsat elafgift ved opvarmning med varmepumper

Udskifter du din primært varmekilde til en eldrevne varmekilde – eksempelvis en luft til vand varmepumpe, har du mulighed for at få nedsættelse af din elafgift. Du kan læse mere om nedsættelse af elafgift ved skat.dk.

Hvor stor skal min varmepumpe være?

Ja, det er et spørgsmål, som kan være svært at svare på, uden at kende dit hus, og hvordan du forventer at anvende din varmepumpe. Der er selvfølgelig forskel på varmepumpens størrelsen, alt efter om det er til supplereping af varmen i dit hus (ofte luft til luft varmepumpe) eller det er til erstatning for din nuværende varmekilde (Eksempelvis en luft til vand varmepumpe).

Placering og montering af varmepumper

Placering af varmepumper afhænger i storstil af, hvilken type varmepumpe, du ønsker at få installeret. En luft til luft varmepumpe bør den inderste del installeres således, at den er placeret så central som muligt. Derved kan luften cirkuleres ud igennem huset og ind i de forskellige rum. Placeres en varmepumpe i et hjørne, hvor der er mange møbler og forhindringer, vil den ikke være lige så effektiv.

Udedelen (Gælder både for luft til luft og vand til luft) bør placeres så tæt på inderdelen som muligt. Hvis det er muligt, bør den placeres mod syd, så den kan opfange varmen fra solen i vintermånederne, og derved være mere effektiv. Derudover skal du overveje de støjgener, der kan opstå ved en varmepumpe. Derfor bør du ikke placere udedelen tæt på din egen eller naboens vinduer og terrasser. Anvendt eksempelvis dette værktøj til at se, om en varmepumpe vil genere dig eller dine naboer.

Hvordan monteres og installeres en varmepumpe?

Montering og installation af en varmepumpe er ikke gør det selv arbejde, da det kræver et certifikat at installere trykbåren anlæg, hvilket et varmepumpe er. Samtidig skal der etableres elinstallationer til varmepumpen, hvilket er underlagt autorisation.

Ønsker du at spare penge på installationen, kan du ofte selv godt udføre dele af installationen. Efter aftale med håndværkeren, kan du opsætte inderdelen, lave gennemføring, og evt. opsætte udedelen.

Selve tilslutning af rør, påfyldning af væske, trykprøvning og tilslutning af elinstallationen skal udføres af autoriserede personer. Det samme er gældende, hvis du senere skal have efterfyldt kølervæske eller blot flyttet varmepumpen.

Find din nye varmepumpe ved Heatnow.dk

Køb og få monteret din nye varmepumpe til gode priser ved Heatnow.dk

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe om året

Det er igen en af de ubekendte faktorer, da en varmepumpes årlig forbrug afhænger af mange ting. Der kan blandt andet nævnes:

 • Varmepumpe type (Luft til luft eller luft til vand)
 • Den ønskede indendørs temperatur
 • Huset størrelse
 • Hvordan huset er isoleret

Anvender du elvarme, og vil skifte til en varmepumpe, kan du som udgangspunkt anvende varmepumpens SCOP-værdi. Værdien forklare, hvor meget varmeeffekt den leverer i forhold til elektrisk effekt. Har du elvarme og bruger 5.000 kWh årligt på varme, bør du med en SCOP-værdi på 5 bruge omkring 20% af det nuværende elforbrug – altså ca. 1.000 kWh.

Uf fra energistyrelsen data, vil et normalt 140 m2. hus anvende:

 • 18,1 MWh, hvis huset ikke er energirenoveret
 • 15,3 MWh, hvis huset er energirenoveret
 • 5,2 MWh, hvis huset er nyt

Det vil betyde, at hvis vi arbejder videre med vores SCOP-værdi på 5, vil elforbruget blive omtrent:

 • 3,62 MWh = 3620 kWh, hvis huset ikke er energirenoveret
 • 3,06 MWh = 3060 kWh, hvis huset er energirenoveret
 • 1,04 MWh = 1040 kWh, hvis huset er nyt

Det er altså mellem 2000 og 7500 kr. Dog bør du forvente, at overstående tal er lidt højere, da der er flere ubekendte faktorer.

Service og eftersyn af varmepumper

Varmepumper, der indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal årligt have et eftersyn, der skal sikre, at anlægget lever op til de gældende krav.

Enkelte luft til luft varmepumper indeholde mindre end 1 kg, og er ikke underlagt dette eftersyn. Det kan dog være en fordel at få fortaget et eftersyn for at sikre anlægget kører korrekt. Et anlæg med for lidt kølemiddel vil være mindre effektiv, og derved dyre i drift.

Luft til vand varmepumper og varmepumper anvendt til jordvarme indeholde over 1 kg kølemiddel, og det er derfor krævet, at de skal have service 1 gang årligt.

Varmepumpe eftersyn pris

Et eftersyn af varmepumpe ligger på omkring 1.000-2.000 kr., og skal udføres en gang årligt. Derfor er det ikke en af de største udskrivninger, men bør tages med i beregningerne, når du investerer i varmepumper.

Find din nye varmepumpe ved Heatnow.dk

Køb og få monteret din nye varmepumpe til gode priser ved Heatnow.dk

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.