You are currently viewing HPFI relæ slår fra – Hvad skal jeg gøre?

HPFI relæ slår fra – Hvad skal jeg gøre?

Har du problemer med, at dit HPFI relæ – også kaldt fejlstrømsafbryder, slår fra? Så er der enten fejl på din installation eller også er din fejlstrømsafbryder defekt.

Men hvordan skal du agere, hvis strømmen går, og du ikke kan tænde lyset? Jeg håber dette indlæg kan hjælpe dig lidt på vej.

Hvorfor slår HPFI relæ fra – Hvordan finder jeg fejlen?

Har du problemer med, at dit fejlstrømsrelæ slår fra? Så kan du selv gøre noget, for at finde fejlen og eventuelt selv løse det, uden at skulle have fat i en elektriker.

Men først lad os finde ud af, hvorfor en fejlstrømsafbryder slår fra. En fejlstrømsafbryder slår fra, når en fejlstrøm opstår. Det betyder, at noget af den strøm, du har i din installation bliver ledt til jorden. Jorden er en del af beskyttelsen, og skal sørge for, at fejlstrømme ikke løber igennem dig, men i stedet igennem jorden. Et eksempel på en fejlstrøms kan være i udendørs lamper, der er blevet fugtige. Vand er ledende, og derfor vil strømmen have forbindelse til metalen på lampen. Men fordi strømmen løber igennem jorden, og derved vil slå fejlstrømsrelæet fra, vil du ikke få stød, hvis du rører lampen.

Har du en fejlstrømsafbryder der konstant slår fra, når du tænder den? Så start med at afgrænse fejlen.

Step 1: Sluk for alle grupperne i din tavle.

Dine grupper kan både være kraftgrupper og lysgrupper. Eksempel på, hvordan en gruppe ser ud, kan være som følgende

Eltavle
Eltavle med Automatsikringer. Kraftgruppe øverst til højre, efterfulgte af to lysgrupper. I bunden ses tarifsikring, Fejlstrømsafbryder og til venstre endnu en kraftgruppe
Sikringsgruppe
Sikringsgruppe med skuffer. Til højre er en normal lysgruppe, imens til venstre er normalt en kraftgruppe. Skuffernes farve viser maksimalt sikrings strøelse. Rød er 10A, Sort er 13A og Grå er 16A
Skruesikring
Ældre sikringsgruppe med skruesikringer. Til højre er en lysgruppe og til venstre en kraftgruppe.

Step 2: Tænd fejlstrømsafbryderen igen, og hvis den ikke slår fra nu. Er problemet en del af installationen. Slår den fra, bør du springe til overskriften ’HPFI slår fra uden grund’.

Her under kan du se eksempler på, hvordan en fejlstrømsafbryder ser ud.

HPFI afbryder (Fejlstrømsafbryder)
Nyere fejlstrømsafbryder
Fejlstrømsafbryder
Ældre fejlstrømsafbryder

Step 3: Tænd grupperne en efter en, og find ud af, hvilken gruppe, der får fejlstrømsafbryderen til at slå fra.

Step 4: Lad den fejlramte gruppe være slukket, og tænd de øvrige grupper. Du burde nu have strøm på størstedelen af din installation. Hvis fejlstrømsafbryderen slår fra ved flere grupper, kan du kan flere fejl i din installation.

Step 5: Se om gruppen er en kraftgruppe eller en lysgruppe.

En kraftgruppe er bredere end en lysgrupper, og er samtidig ofte mærket med 16A, imens lysgrupper ofte mærket er 10 eller 13A. Hvis det er en kraftgruppe, er det ofte noget hvidevarer, kraftstik i et værksted eller større forbruger, der er skyld i problemet. Er det en lysgruppe, er det 80% af gangene det udendørs lys, der er skyld i det.

Step 6: Find ud af, hvad gruppen forsyner.

Du kan på mange eltavler læse, hvad de enkelte grupper forsyner. Er dette ikke tilfælde, må du rundt og tjekke, hvor der ikke er strøm.

Har du fundet ud af, at der ikke er strøm til varmtvandsbeholderen, vaskemaskinen, ovnen eller en af de andre hvidevarer, så læs videre under overskriften ’Hvidevarer slår fejlstrømsafbryderen fra’.

Er der til gengæld ikke strøm til nogle af dine lamper eller stikkontakter, så start med at sikre dig. At det ikke har forbindelse til dit udendørs belysning eller stikkontakt. Gå eventuelt udenfor og se, om der er strøm i de udendørs stikkontakter, og tag et kig på, om de er fugtige, hvilket er en af de store fejlsyndere.

Har du strøm i alt det udendørs, så tjek, at der ikke sidder lamper, køkkenmaskiner og andre forbrugsgenstande i stikkontakterne, hvor der ikke er strøm. Har du sikret dig det, kan du prøve at tænde gruppen igen, og slår den ikke fra, skyldtes det en af disse forbruger.

Slår din fejlstrømsafbryder stadigvæk fra, har du fejl i den fasteinstallation, og du skal derfor kontakte en autoriseret elinstallatør. Ofte i ældre huse, kan det være fejl i stofledningerne, der er mørnet op. Det kan også være skadedyr, der har gnavet i et kabel. Faktum er bare, at er det en del af den faste installation er det ikke længere gør det selv arbejde.

Skal du have udskiftet din fejlstrømsafbryder til en ny og mere sikker?

Hos 3byggetilbud.dk kan du få tilbud fra 3 elinstallatør, og derved sikre dig den bedste pris på udskiftning af fejlstrømsafbryder

HPFI relæ slår fra uden grund

Har du et HPFI relæ, der slår fra uden grund? Ofte kan det være tegn på, at du fejlstrømsafbryder er ved at være gammel og slidt, og du derfor bør overveje at få installeret en ny.

HPFI relæ slår fra i tordenvejr

Rigtig mange gamle fejlstrømsafbryder, og især de gamle HFI’er, slår hurtigere fra ved tordenvejr. Det kan for nogle være ret problematisk, eller på godt jysk ’træls’. Her er den eneste løsning, at få udskiftet din fejlstrømsafbryder til en ny. Dette er ofte en nem opgave for en autoriseret elinstallatør, men der kan være omstændigheder der gør, at opgaven bliver mere kompliceret. Især, hvis det er en gammel eltavle, og derved vil nye komponenter ikke passe i.

Tag derfor kontakt til en autoriseret elinstallatør, der vil vejlede dig til den rette løsning.

HPFI slår fra periodisk

Hard du en fejlstrømsafbryder der slår fra periodisk? Så er det en af de fejl, der er sværest at finde. Men ofte kan det skyldtes, at en enhed starter efter en tidsinterval. Det kan være elvarme, køleskabe, frysere osv. Det kan ligeledes være fugt i den udendørs installation, som lamper og stikkontakter, der skaber en meget lille forbindelse, som slår din fejlstrømsafbryder fra.

Den bedste måde, at finde fejlen er ved enten at slå det udendørs installation fra eller slukke eventuelle enheder, du kunne have mistanke til. Vil en af overstående løsningerne ikke hjælpe dig på vej mod problemet, bør du kontakte en elektriker, der lave målinger og derved finde frem til fejlen.

Skal du have udskiftet din fejlstrømsafbryder til en ny og mere sikker?

Hos 3byggetilbud.dk kan du få tilbud fra 3 elinstallatør, og derved sikre dig den bedste pris på udskiftning af fejlstrømsafbryder

HPFI relæ vil ikke slå til, selv om grupperne er slukket

I dette tilfælde, har du enten fejl i din tavleinstallation eller fejl på din fejlstrømsafbryder. Det første scenarie med fejl i tavlen sker ikke særlig tit, og det er derfor med stor sandsynlighed, at din fejlstrømsafbryder er defekt. Men uanset hvad, så skal du have fat i en elinstallatør, der skal udbedre fejlen for dig.

Hvidevarer slår fejlstrømsafbryderen fra

En af de stor syndere til, at din fejlstrømsafbryder slår fra er dine hvidevarer. Der kan være mange årsager til, at en hvidevare slår fejlstrømsafbryderen fra. Jeg vil dog prøve at forklare de mest generelle fejl. Bemærk, at mine eksempler går efter, at alt har virket, og dermed monteret korrekt.

Vaskemaskine slår HPFI fra

Slår din vaskemaskine fejlstrømsafbryderen fra, og er det med det samme, kan det med stor sandsynlighed skyldtes, at der er kommet vand i elektronikken. Du kan eventuelt prøve at skrue toppen af vaskemaskinen for at se, om der er utætheder der kunne have være skyld i problemet.

Slår fejlstrømsafbryderen først fra senere i vasken, hvor den begynder at varme vandet, er det med 99% sikkerhed dit varmelegeme, der er gået i stykker. Meget få gange, kan det være motoren, der er gået i stykker.

Har du lidt teknisk snilde, kan du prøve at pille stikket af til varmelegemet, og se om fejlstrømsafbryder stadigvæk slår fra.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Opvaskemaskine slår HPFI relæ fra

Er det til gengæld opvaskemaskinen, der slår fejlstrømsafbryderen er der igen to hyppige årsager – nemlig vand og varmelegeme. Den nemmeste måde at se, om det er vand, er ved at tage siden af, hvor du kan se om den er fugtig nogen steder. Husk dog at slukke strømmen inden.

Igen, hvis du ved lidt om teknik, og kan finde varmelegemet, kan du prøve at pille stikket af.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Tørretumbler slår fejlstrømsafbryderen fra

En tørretumbler er egentlig meget simpel opbygget, og ofte er det en fejl på varmelegeme, der er skyld i udkobling af fejlstrømsafbryderen.

Prøv eventuelt, at pille stikket af varmelegemet, og se om fejlstrømsafbryderen slår fra.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Mangler du reservedele til dine hvidevarer?

Køb dine reservedele ved reservedele.nu, og få dine hvidevarer igang igen!

Ovn slår HPFI relæ fra

Igen, er det din ovn, er det ofte en af varmelegeme, der er skyld i udkobling. Der sidder ofte en varmelegeme i top og bund, samt en ringvarmelegeme, der varmer luften op, hvis du har varmluft aktiveret. Slår fejlstrømsafbryderen fra, hvis du starter ovnen normalt, er det ofte en af varmelegeme i top og bund. Slår den fra, hvis du starter varmblæs, er det med stor sandsynlighed ringvarmelegemet.

Har du lidt viden, og ikke er bange for at springe ud i en opgave, så sluk strømmen, og prøv at pille den ene varmelegeme fra, du mener er fejlen, og se om fejlstrømsafbryderen slår fra, når strømmen tændes igen.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Komfur slår HPFI afbryder fra

Har du et komfur eller kogeplade, der slår din fejlstrømsafbryder. Hvis det er en af varmelegeme i pladerne, vil de ofte først koble fejlstrømsafbryderen fra, når de aktiveres. Slår fejlstrømsafbryderen fra med det samme, er det med stor sandsynlighed en fejl i ledningsnetværket inde i kogepladen. Jeg har også en enkelt gang oplevet, at induktionsmodulet fejlede, og slå fejlstrømsafbryderen fra.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Varmtvandsbeholderen slår fejlstrømsafbryderen fra

Er det din varmtvandsbeholder der fejler, er det igen med stor sandsynlighed varmelegemet. Du kan prøve at skrue ned for termostaten, så den ikke aktivere, og se om strømmen går. Hvis fejlstrømsafbryderen holdes i gang, kan du skrue op indtil varmelegemet aktiveres, og så se om HPFI’en ikke slår fra.

Hvis det er fejlen, er det derfor din varmelegeme du skal have udskiftet.

Husk at slukke strømmen, før du starter

Skal du have udskiftet din fejlstrømsafbryder til en ny og mere sikker?

Hos 3byggetilbud.dk kan du få tilbud fra 3 elinstallatør, og derved sikre dig den bedste pris på udskiftning af fejlstrømsafbryder

Spørgsmål? Send dem endelig til mig

Hvad er 4+10?

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.