You are currently viewing Installationsdåser – Hvad er kravene til installation og udskiftning?
nor

Installationsdåser – Hvad er kravene til installation og udskiftning?

Det har i mange år været et krav, at der skal installeres dåser bag elinstallationer, hvilket er med til at øge sikkerheden markant. Installationer uden en bagdåse, kan udgøre en brandrisiko. Dog har det som sagt ikke altid være et krav, at der skulle være dåse bag ved, og derfor ses det stadigvæk i dag installation uden bagdåse – og er lovlige så længe de ikke ændres.

Jeg vil i dette indlæg forklare reglerne og anvendelse af dåserne, så du sikrer en lovlig installation.

Hvad må jeg selv

Generelt er det ikke meget du selv må, når vi snakker elinstallationer. Derfor må du som udgangspunkt hellere ikke installere en bagdåse eller installationsdåse. Derved må du altså hverken udskifte eller installere en dåse. Det er dog med en enkelt undtagelse. Har du en stikkontakt eller afbryder på et underlag, må du gerne udskifte den til en nyt underlag. Dog skal den blive siddende samme sted. Du må altså ikke flytte den.

Skal du derfor have installeret nye dåser eller udskiftet forfra- eller indmuringsdåserne, skal du have fat i en autoriseret elinstallatør.

Få 3 uforpligtende tilbud fra udvalgte elektrikere.

Få hjælp til etablering eller reparation af dine elinstallationer. Hos 3byggetilbud.dk får du 3 uforpligtende tilbud på udførelsen af en opgave.

Hvilken dåse skal jeg anvende?

Der findes forskellige dåser, til forskellige installationsmateriel, men også til forskellige type væg. I de fleste hjem er der anvendt LK materiel, og det kan derfor enten være Fuga eller Opus66. Er det udendørs er det med stor sandsynlighed anvendt Opus74 materiel.

Fuga Dåser

Rigtig mange installationer er udført med Fuga materiel. Derfor er sandsynligheden stor for, at du også har Fuga installeret i dit hjem. Men hvilke dåser skal anvendes hvor, og hvad er reglerne omkring Fuga dåserne? Jeg har her under lavet en oversigt over de forskellige dåser, og en beskrivelse af, hvor de anvendes. Derudover kan du finde information om, hvilke rammer der passer på hvilke dåser i dette indlæg.

OVERSIGT OVER FUGA DÅSER?

Fuga Forfradåse

 • Anvende til letvægge og loft
 • Anvendes med Fuga designrammer

Fuga Slim Air

 • Anvendes til letvægge
 • Anvendes med Slim rammer eller design rammer

Fuga indmuringsdåse

 • Anvende til hårde vægge
 • Anvendes med Slim, design og de gamle rammer.

Fuga underlag

 • Anvendes til udvendig montage
 • Anvendes med Fuga Baseline rammer

LK Fuga Forfradåse

LK Fuga forfradåser er bagdåsen der anvendes i letvægge. Dåsen er igennem de sidste par år blevet ændret, og fås i dag kun som Fuga Air forfradåse. Fuga Air forfradåsen er en vindtæt dåse, som anvendes for at leve op til de skrappe krav omkring tæthed i huse.

Har du en husinstallation med forfradåser, kan du have de gamle dåserne installeret, som enten er:

 • De gamle grå: Disse er robuste, men kan ikke samles vandret. De er desuden svære at demontere igen, når først de er sat i en væg.
 • De gamle blå uden membraner: De blev lanceret, og havde den fordel, at de kunne samles vandret. Samtidig var de nemmere at demontere igen. De har dog ikke mange år på bagen, før de nye Air forfradåser kom.

Ved installation af de nye forfradåse, er der en vigtig detalje du skal være opmærksom på. De tidligere forfradåser blev installeret i et 56 mm hul. De nye kræver en 57 mm hul for at blive installeret.

Montering af fuga forfradåse

Dåserne monteres ved at der bores huller, passende de antal forfradåser og moduler du ønsker. Der anvendes en 57 mm kopbor. Til udboring kan dette borelære anvendes.

Derefter indsættes dåsen med kablerne, som aflastes. Dåsen sættes fast ved at spænde Torx 10 skruerne.  (Bemærk dette er en opgave for en autoriseret elinstallatør)

Hvor må Fuga Forfradåser anvendes?

Fuga forfradåser må som udgangspunkt anvendes i alle letvægge og loft (gips, træ mm.), altså vægge og loft med hulrum. Dog må de ikke installeres i loft, hvis der bliver installeret lampeudtag i dem.

Ved installation, skal det sikres, at kablerne er aflastning med de tilegnede kabelaflastninger.

Hvilke mål har en Fuga Forfradåse?

Målene på forfradåse afhænger selvfølgelig af antallet af moduler. Dog har de en standarddybde på 49 mm. gg en bredde på 57 mm.

Få 3 uforpligtende tilbud fra udvalgte elektrikere.

Få hjælp til etablering eller reparation af dine elinstallationer. Hos 3byggetilbud.dk får du 3 uforpligtende tilbud på udførelsen af en opgave.

Fuga SLIM forfradåse

En ny type dåse, der blev lanceret i 2016 er Fuga Air Slim forfradåse. Dåserne gør det muligt at installere Slim designrammerne. Installation af Fuga Slim forfradåse er lidt anderledes sammenlignet med de andre forfradsåer. Her skal du anvende et speciel kopbor, der borer et hul, men samtidig fræser dele af gipspladen ud. Du finder kopboret her.

Dåsen installeres ved at kablerne aflastes, og dåsen indsættes og spændes til. Derefter skal overfladen spartles, hvor efter dåsen er helt plan med væggen.  (Bemærk dette er en opgave for en autoriseret elinstallatør)

Hvor må Fuga Slim Air Forfradåsen anvendes?

Dåsen må anvendes i letvægge.

Hvad er mål på Fuga Air Slim forfradåse.

Dåsen har en dybde på 49 mm, og en bredde på 74 mm. Dog vil dele af de 74 mm. blive spartlet til.

Få 3 uforpligtende tilbud fra udvalgte elektrikere.

Få hjælp til etablering eller reparation af dine elinstallationer. Hos 3byggetilbud.dk får du 3 uforpligtende tilbud på udførelsen af en opgave.

Fuga indmuringsdåse

Skal du have installeret elmateriel i hårde vægge – eksempelvis en mursten eller gasbeton væg? Så skal du anvende indmuringsdåserne. Dåserne finder i øjeblikket i to modeller. De gamle almindelige grønne modeller, der er den gammel type, og har været anvendt i mange år.

I 2016 kom der dog en ny mode også kaldt Fuga Air indmuringsdåse. Air indmuringsdåserne er som de andre Air dåser en tæt dåse, der er med til at sikre tæthedskravet.

Laver du en ny installation vil jeg altid anbefale de nye Fuga Air forfradåse, da de er mere fremtidssikret med tæthed osv. Samtidig har du flere muligheder for at sætte installationsmateriel fast. Du har mulighed for både at anvende kløerne, afbryderskruer og skruer for den tekniske montage ramme.

Hvordan monteres Fuga Air indmuringsdåse?

Fuga Air indmuringsdåser installeres ved, at der bores et 79 mm hul i en væg, hvor efterdåsen indsættes og dåsen mures fast.  (Bemærk dette er en opgave for en autoriseret elinstallatør)

Hvor må Fuga indmuringsdåserne anvendes?

Fuga indmuringsdåse må anvendes i hårde vægge, som mursten, gasbeton ol.

Hvad er målene på Indmuringsdåserne?

Fuga Air Indmuringsdåserne er 49 mm dybe, og har en brede på 50 mm. Dog har de skruetårne der gør, da de stikker yderlig 2 mm. Ud fra hver side. Derved er de i alt 54 mm bred.

Den gamle Fuga indmuringsdåser findes i både en 37,5 mm dyb og 49 mm dyb dåse, og har en brede på 50 mm.

Fuga Underlag

Fuga underlag anvendes ofte i rum, hvor udseende ikke spiller den store rolle, eller hvor der ønskes en installation uden indgriben i væggen.

Fuga underlag findes i både en Baseline og Softline udgave, hvor vi ofte ser Baseline udgaven. Baseline underlagene anvendes med 50 mm ramme, og installeres ved at skrues fast på væggen. Ved anvendelse af underlag, skal det sikres, at kablerne er aflastet. (Bemærk, at du gerne selv må udskifte allerede installeret underlag – også gamle modeller til Fuga. Du må dog ikke selv installere nye underlag)

Hvad er målene på Fuga underlag?

Baseline underlagene har en brede på 52 mm og en dybde på 30 mm. Underlagene anvendes med 50mm. Baseline rammer.

Softline underlagene har en brede på 69 mm og en dybde på 33 mm. Ved Softline underlagene skal der ikke anvendes rammer.

Fuga Panelunderlag

I rigtig mange ældre installationer, er der anvendt LK Fuga Panelunderlag, som anvendes ved gulvet, hvor kablet enten kommer fra gulvet eller bag panellen. Der er stadigvæk nogle der anvendes dem i dag, da det er en nem installation, hvis der skal etableres en ny stikkontakt.

Panelunderlag findes lige som underlag i en Baseline og Softline model. Baseline skal anvendes med Baseline rammerne, hvor Softline modellen er med integreret ramme.

Installation foregår, ved at bagdelen monteres på væggen, hvor efter installationen føres op i. Herefter monteres frontdelen og stikkontakten kan monteres.

Få 3 uforpligtende tilbud fra udvalgte elektrikere.

Få hjælp til etablering eller reparation af dine elinstallationer. Hos 3byggetilbud.dk får du 3 uforpligtende tilbud på udførelsen af en opgave.

Roset materiel – Lampeudtagsdåser

PL Dåse

En PL dåse er en orange dåse, der anvendes til installation af lampeudtag. De anvendes for Pladeloft, hvoraf navnet kommer. Derudover findes der også PV (Pladevægs) dåser og dåser for indstøbning, men disse anvendes næsten ikke i dag.

PL dåse monteres inden loftet opsættes, og der anvendes enten en almindelig eller en vindtæt model. Den vindtætte dåse anvendes, hvis dampspæren brydes. Herved anvendes også en vindtæt tætningsring.

Dåserne monteres før loftet opsættes, ved at fastgørelse i et forskallingsbræt eller ved anvendes af en de forskellige bærejern. Det skal sikres at PL Dåsen er forsvarlig fastgjort af lovmæssige hensyn og den efterfølgende montering.

Ved montering af lampeudtag udbores et 68 mm. Hul til PL dåsen, hvor lampeudtaget monteres i de to flapper med gevind. Er der brandbart materiel imellem dåse og lampeudtag, skal der anvendes en afstandsrung.

Du skal være opmærksom på, at installation af PL dåser er forbehold elinstallatør, og er derved ikke gør det selv arbejde. Du må ikke engang udskifte lampeudtaget, hvis du havde behov for dette.

Opus Dåser

Den anden serie inden for elinstallationer fra LK er Opus serien. Denne indeholder over orden to styks under serier, nemlig Opus66 og Opus74. Opus66 er til anvendelse indendørs, imens Opus74 er for udendørs anvendelse. Ser du Opus73 materiel, er det den gamle udendørs serie, som dog stadigvæk kan købes i en vis omfang.

Opus66 fås i forfradåse, indmuringsdåse (den samme som Opus74), panelunderlag og almindelig underlag.

Opus 74 fås i forfradåse, indmuringsdåse og underlag.

Gamle dåser

1,5 m træindmuringsdåse
1,5 m træindmuringsdåse

Der findes mange forskellige af gamle dåser – både indmuringsdåser og forfradåser. De mest hyppigste indmuringsdåser er de gamle trædåser. De kendetegnes ved, at de ikke er særlige dybe, og derved er det hellere ikke alt materiel, som kunne installeres i dåserne. Du kan dog altid udskifte dine stikkontakter og afbryder til en ny model. Her skal der anvendes LK Fuga materiel, og da trædåserne er meget brede, skal der anvendes 68 mm Fuga rammer for at dække dåsen, og fastgørelsen foregår med afbryderskruer. Et problem ved trædåserne er, at der er kommet nye afbryder fra LK, som er dybere og derved ikke kan være i dåserne. Det betyder, at du skal investere i de gamle modeller, som dog ligner de nye til forveksling. Derved har det ikke betydning for udsende i sidste ende. De er dog lidt dyrere end de nye modeller.

En anden gammel dåse, som findes er grønne indmuringsdåser, som til forveksling ligner dem, som er anvendt mange steder i dag. Problemet med disse er dog, at du ikke har muligheden for at installere 1 moduls stikkontakter, lysdæmper mm. I dem, da de har en kant indvendig der gør, at der simpelthen ikke er plads til dem.

Af gamle loftdåser er de mest sete – jerndåserne. De nye Ø83 skulle ikke passe på disse dåser mere, og derved kan du være nød til at anvende loftstiks lampeudtagene eller at få din elinstallatør til at udskifte dåserne.

Regler ved dåser i installation

Skal der være dåse bag alt installationsmateriel?

Der er som udgangspunkt regler der siger, at der skal være dåser bag alt elinstallationer i dit hjem. Det kan dog ske, at installationer, som er udført før 1. april 1939 ikke har dåser bag ved, da disse ikke var underlagt reglerne. En anden undtagelse er installation i dørgerigter, hvor der i en periode var tilladt at installere stikkontakter og afbryder. Der var dog et krav, at der ikke var samlemuffer bag ved. Det betyder, at hvis du har en installation i dørgerigter med samlemuffer bagved, så er din installation altså ikke lovlig, og du bør derfor tage kontakt til en autoriseret elinstallatør, som kan komme med et løsningsforslag og gøre installationen lovlig.

Lampeudtag er underlagt samme regler med dåser bagved fra 1. april 1939.

Må der være skruer i indmuringsdåser?

Det kan det svares meget nemt på, og svaret er nej. Har du fået udført installation af elinstallatør, og skruerne som måske er anvendt til fastgørelse under installation ikke er fjernet, så er det et brud lovgivning. Du skal derfor have din elinstallatør til at fjerne skruerne, før installationen er lovlig.

Hvor må forfradåserne anvendes?

Fofradåserne må som udgangspunkt anvendes i letvægge og loft. Hvis de anvendes i loft, må der ikke anvendes rosetmateriel i dem, hvilket betyder, at der ikke må installeres lampeudtag i forfradåser montet i loft eller skråvægge. Der er nogle steder, hvor det er udført således, da der før 1. januar 2001 var en undtagelse, som sagde at rosetmateriel gerne måtte installeres, hvis de eksempelvis sad helt op mod væggen.

Skal der være faste klemmer i lampeudtag?

Ja, det har været et krav siden 1. maj 1963 i husinstallationer.

Skal der være en plastikring i mine lampeudtag?

Nej – ikke nødvendigvis. Det var først fra 1. januar 2003, at brændbart materiel ikke måtte være synlig ved lampeudtag. Efter denne dato betød det, at hvis man havde træloft, og der skulle installeres en lampeudtag, så skulle PL-dåsen enten ned gennem hullet i loftet eller skulle der anvendes en plastikring. Hvis loftet er lavet med gips, er der ikke krav til denne plastikring, da gips ikke er brændbart materiel.

Der er anvendt indmuringsdåser i mine let væg – er det lovligt?

Det kommer an på, hvornår dette blev udført. Indtil 1. januar 2003 var det lovligt at anvende indmuringsdåser i letvægge, hvis de var fastgjort uden, at skruerne gik gennem selve indmuringsdåsen. De skulle altså fastgøres igennem de beregnes skruehuller uden for dåsen.

Spørgsmål?

Hvad er 4+10?

Dette indlæg har 1 kommentar

 1. Andreas Poulsen

  Tusinde tak for denne guide – fantastisk god information!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.